Vehicles

Cotxes:
Sorrejat complet de carrosseries

Pintat en pols de xassís, llantes i parts mecàniques com ballestes i tot tipus de peces metàliques

Motocicletes:
Sorrejat i pintat en pols de xassís i especejaments i llantes

Bicicletes:
Sorrejat i pintat en pols o líquid de quadres de bicicleta de metall
Preparat i pintat de quadres de bicicletes de fibra