Sorrejat

El servei de sorrejat es realitza tant per a material que després s’hagi de pintar a les nostres instal·lacions com per a clients que només requereixin aquest procés.

Disposem d’una cabina de sorrejat de gran dimensió (3500 d’alt x 3500 d’ample x 6000 de profunditat) on podem realitzar el sorrejat tant de peces petites com d’estructures de gran grandària.

Procés manual basat en l’impacte d’abrasius (corindó) projectat per un doll d’aire comprimit que regula la seva pressió depenent del gruix de la superfície a tractar, podent sorrejar plaques poc espesses sense deformar-les. Quan aquests abrasius impacten amb la superfície, l’erosionen, decapen i la modifiquen donant una rugositat controlada i un acabat net i sense restes d’òxit.