Granallat

El servei de granallat es realitza tant per a material que després s’hagi de pintar a les nostres instal·lacions com per a clients que només requereixin aquest procés.

Disposem d’una màquina de granallat automàtic, de tres turbines, amb cadena contínua pel granallat de sèries llargues o curtes.

Partícules abrasives (granalla) que, expulsades mitjançant turbines, netegen i erosionen les superfícies i eliminen l’òxid i restes de pintura d’una manera automàtica i uniforme que faciliten la posterior adherència de la pintura, ja sigui líquida o en pols.