Serveis a la Industria

 

Granallat
Sorrejat
Aplicació de pintura en pols
Aplicació de pintura líquida

Serveis Especials

 

Serveis de restauració sorrejat
Aplicació de pintura en pols
Aplicació de pintura líquida
Restauració vehicles

Rapidesa i
eficàcia

Tracte proper
i directe

Gran capacitat
d’adaptació

Servei integral
complet